Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u via deze site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden.

 Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten op het gebied van Klassieke, Toegepaste en/of Restauratie Schildertechnieken.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie, stuurt u dan een mailtje naar aka@academievoorkunstenambacht.nl