Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De Academie voor Kunst en Ambacht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Academie voor Kunst en Ambacht of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Academie voor Kunst en Ambacht. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Academie voor Kunst en Ambacht. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Deze rechten zijn officieel vastgelegd en er zullen dus ook juridische sancties volgen bij misbruik.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je via e-mail aan ons kenbaar maken. Ook als je meent dat de website fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag via aka@academievoorkunstenambacht.nl