Caseïneverf

Lukas Stofferis roots and wings kalkcaseïne
Caseïne is kaasstof en het wordt gemaakt van vette melk. Door melk opzettelijk zuur te laten worden, wordt stremsel en melkwei van elkaar gescheiden. Stremsel wordt al millennia lang gebruikt als bindmiddel voor verf. Caseïne lost niet in water op en er moet een derde stof (activator) aan toegevoegd worden om er een waterverf van te kunnen maken. Een alkalische stof (bijvoorbeeld kalk) kan werken als activator en je krijgt dan een taai lijmachtig bindmiddel. Hetzelfde gebeurt als er een ammoniakachtige oplossing wordt toegevoegd. Er zijn verschillende varianten van caseïneverf: één met ammoniumcarbonaat (of borax) en één met kalk. Beiden zijn emulsieverven.

Met kalk aangemaakte caseïne heeft een heel eigen karakter. Het lijkt sterk op fresco, en het is ook de meest frequent en adequaat toegepaste seccotechniek. Met kalkcaseïne kunnen op een droge manier correcties en restauraties op een fresco worden uitgevoerd. We noemen Punische was en kalkcaseïne ook wel ‘semi-frescotechnieken’ omdat ze zo op fresco lijken, maar het toch niet zijn. Met ammoniumcarbonaat aangemaakte caseïne heeft een ander karakter dan kalkcaseïne. Het is minder licht en het laat de kleuren dieper doorschijnen. Het komt qua karakter in de buurt van tempera, maar het is tegelijkertijd minder ‘scherp’, maar meer geschikt voor glaceren.

Caseïneverf is een oude bekende onder de verfsoorten. De Amish in Noord Amerika gebruiken het al eeuwen voor het beschilderen van hun huizen en meubelen. Veel hedendaagse kunstenaars ontdekken de kracht van deze eigenzinnige verfsoort, die vooral op papier en paneel goed tot zijn rechtkomt. Maar er kan ook groot op zelfgeprepareerd doek met caseïneverf worden gewerkt.

De Academie voor Kunst en Ambacht is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Tevens is de Academie voor Kunst en Ambacht een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.
download
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacy
Disclaimer

Volg ons

Volg ons op Facebook  

Copyright © 2008 Stichting Kunst & Ambacht

‘Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt’. Plato