Lesprogramma Basisjaar

Alle vakken zijn gerelateerd aan het praktische gebruik van klassieke schildertechnieken en materialen. Er wordt lesgegeven in verschillende vakken:

1. Materiaalkennis In het vak materiaalkennis komen alle schildersmaterialen en -technieken aan bod. Het hele proces van het maken van een schilderij of schildering wordt geleerd en ook een basis m.b.t. het restaureren van een schildering. Van de drager, lijmverf, gesso, en onderschildering tot de schildering en eventuele glacering. Intonaco, gebluste kalk, standolie, Punische was, damarvernis, tempera grassa, Arabische gom, boven- en onderkleur, zilverstift, vergulden, sgraffito, fresco en zo verder. Ook worden in dit vak historische verfrecepten en procedés besproken, gemaakt en gebruikt.

2. Pigmentleer De natuurlijke en synthetische pigmenten uitgebreid aan bod: de eigenschappen van pigmenten, de manier waarop je er mee moet omgaan, hoe je ze moet bewaren, de effecten van pigmenten, het oplossend vermogen, kleurdiepte enz.

3. Toegepaste kunstgeschiedenis Per techniek leer je de ontstaansgeschiedenis en het historische context van de materialen en technieken kennen. Er is veel aandacht voor oude schilderijen omdat de ambachtelijke zorgvuldigheid waarmee deze zijn gemaakt een richtsnoer is voor de opleiding. De studie gaat uit van een behoorlijk aanvangsniveau op het gebied van kunsthistorische kennis.

4. Kleurenleer In het vak kleurenleer leer je de nuances kennen van de kleurentheorieën van Newton, Goethe en Chevreul. Je leert omgaan met contextuele kleuren, simultaancontrasten, kwaliteitscontrasten, additieve en subtractieve kleurmengingen en andere onontbeerlijke kleurkennis die nodig is bij het schilderen. Ook leer je de relativiteit van het begrip kleur doorgronden, alsmede de illusionaire kracht van kleur.

5. Portfolio Het vak portfolio leert je om elk schilderij dat je maakt als een onderzoek te beschouwen waarbij elke stap wordt vastgelegd, zowel qua opbouw als materiaalgebruik. Foto’s spelen hierbij een grote rol. Je leert dat experiment en onderzoek alleen zinvol is als je precies weet wat je hebt gedaan. Daarbij speelt een zorgvuldige registratie een grote rol, vooral voor je zelf.

    Lestijden

Een lesdag begint om 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn 32 lesdagen per jaar (en extra dagen voor excursies). Tijdens reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
Studiegids 2015-2016

De Academie voor Kunst en Ambacht is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Tevens is de Academie voor Kunst en Ambacht een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.

download
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacy
Disclaimer

Volg ons

Volg ons op Facebook  

Copyright © 2008 Stichting Kunst & Ambacht

‘Je kan niet tegen de natuur ingaan. Die is sterker dan de sterkste mens. Het is ook behoorlijk in ons eigen belang om er een goede verstandhouding mee te hebben. We mogen ons bepaalde vrijheden veroorloven, maar slechts in de details.’

Pablo Picasso