Kosten

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt € 2150,- per jaar.

Dit is excl. de excursies, het gebruikte materiaal en gereedschap.
Over dit bedrag wordt géén btw geheven, omdat Academie voor Kunst en Ambacht een erkende onderwijsinstelling is.
De meeste opleidingstrajecten zijn fiscaal aftrekbaar. Dit is wel afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Materiaalgeld

Het materiaalgeld bedraagt €250,-:

  • Het basispakket: bij aanvang van het basisjaar ontvang je een uitgebreid pakket met pigmenten, bindmiddelen, lijmen, hars, was, terpentijn, penselen en dergelijke.
  • Overige kosten materialen, koffie en thee en gereedschappen voor gezamenlijk gebruik (palletmessen, lopers, penselen enz.)
  • Het lesmateriaal (per les een aflevering).
Excursies

De excursies zijn met opzet zeer goedkoop.

De Academie voor Kunst en Ambacht is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Tevens is de Academie voor Kunst en Ambacht een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.

download
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacy
Disclaimer

Volg ons

Volg ons op Facebook  

Copyright © 2008 Stichting Kunst & Ambacht

‘Je kan niet tegen de natuur ingaan. Die is sterker dan de sterkste mens. Het is ook behoorlijk in ons eigen belang om er een goede verstandhouding mee te hebben. We mogen ons bepaalde vrijheden veroorloven, maar slechts in de details.’

Pablo Picasso