Inschrijven Basisjaar

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke scholingseisen gesteld om toegelaten te worden tot het basisjaar. Het belangrijkste is de wil om te leren werken vanuit het materiaal. Kandidaten moeten alle klassieke schildertechnieken en nieuwe toepassingen daarvan willen leren. Ook moet je openstaan voor een verregaand experiment op het gebied van verf. Een praktische instelling op het gebied van kunst bezitten is belangrijk, terwijl er ook een theoretische interesse moet zijn. De kandidaten hebben een dosis schilderervaring. Er moet tijd worden geïnvesteerd in het schilderen en in het opzetten van tentoonstellingen.

Toelatingsgesprek

Tijdens het toelatingsgesprek wordt gekeken of het basisjaar inderdaad iets voor je is. De inhoud en de zwaarte van het lesprogramma wordt besproken. Ook wordt het meegenomen werk (recent gemaakt en niet van foto) bekeken.

Inschrijvingsprocedure
Inschrijven kan via het onderstaande contactformulier. Er wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor het toelatingsgesprek. Tijdens dat gesprek wordt bij een gunstig advies het definitieve inschrijfformulier samen met een incassoformulier ingevuld en ondertekend.
De toelatingsgesprekken vinden in juni en augustus plaats en worden op volgorde van inschrijving ingepland.

Voorwaarden Basisjaar Academie voor Kunst en Ambacht.

Inschrijfformulier

Contact Form
Indien van toepassing.
Beschrijf in een paar zinnen je achtergrond, hoeveel schilderervaring je hebt,
wat je aan schilderlessen hebt gevolgd, met welke technieken je tot nu
toe hebt gewerkt. Geef ook aan als je geen schilderervaring hebt.

De Academie voor Kunst en Ambacht is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Tevens is de Academie voor Kunst en Ambacht een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.

download
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacy
Disclaimer

Volg ons

Volg ons op Facebook  

Copyright © 2008 Stichting Kunst & Ambacht

‘Je kan niet tegen de natuur ingaan. Die is sterker dan de sterkste mens. Het is ook behoorlijk in ons eigen belang om er een goede verstandhouding mee te hebben. We mogen ons bepaalde vrijheden veroorloven, maar slechts in de details.’

Pablo Picasso