Certificaat

De Academie voor Kunst en Ambacht (Stichting Kunst en Ambacht) is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding, en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Tevens is de Stichting Kunst en Ambacht een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.

De Academie voor Kunst en Ambacht streeft naar accreditatie als kunstonderwijsinstituut in Nederland op Hbo-niveau. Vooralsnog is dat nog niet het geval.

Het deelcertificaat dat aan het einde van het basisjaar kan worden behaald staat in principe los van accreditatie.
Het vertegenwoordigt het meesterschap over een groot aantal verworven vaardigheden op het gebied van klassieke schildertechnieken, toegepaste schildertechnieken en restauratietechnieken en materialen en de daarbij behorende vakkennis.
Na het volgen van het Specialisatiejaar zal de student het eindcertificaat krijgen.
Wat iemand met het eindcertificaat moet kennen, kunnen en weten is beschreven in de eindtermen en vaardigheden.

Download

Eindtermen Basisjaar Academie voor Kunst en Ambacht

De Academie voor Kunst en Ambacht is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Tevens is de Academie voor Kunst en Ambacht een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.

download
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacy
Disclaimer

Volg ons

Volg ons op Facebook  

Copyright © 2008 Stichting Kunst & Ambacht

‘Je kan niet tegen de natuur ingaan. Die is sterker dan de sterkste mens. Het is ook behoorlijk in ons eigen belang om er een goede verstandhouding mee te hebben. We mogen ons bepaalde vrijheden veroorloven, maar slechts in de details.’

Pablo Picasso