Academie voor Kunst en Ambacht

Opleiding Klassieke Schildertechnieken
Opleiding Toegepaste Schildertechnieken

postadres:
Academie voor Kunst en Ambacht
Mgr. Suyslaan 4
6564 BV Heilig Landstichting Nijmegen

tel. 06-38054129
aka@academievoorkunstenambacht.nl

Atelier Academie voor Kunst en Ambacht

Museumpark Orientalis, Binnenmuseum
Profetenlaan 2
6564BL Heilig Landstichting, Nijmegen. +31 (0)6-38054129

Inschrijven voor nieuwsbrief
  Volg ons op Facebook

De Academie voor Kunst en Ambacht is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en sinds 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Tevens is de Academie voor Kunst en Ambacht is een door SAVANTIS en GOC erkend leerbedrijf.

download
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacy
Disclaimer

Volg ons

Volg ons op Facebook  

Copyright © 2008 Stichting Kunst & Ambacht

‘De betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat, als het ware, een beeld van die oorsprong te scheppen.’

Michelangelo Buonarroti